Przyjedź, Tatry czekają na Ciebie. Przyjedź, usiądź na kamieniu, poczuj magię tego miejsca - już zawsze będziesz tu wracał. :) 

Pstrąg potokowySalmo trutta

W Polsce dość liczny na południu kraju. Występuje w górskich potokach Tatr, Beskidów, Sudetów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej a także w rzekach Dolnego Śląska, Pomorza Zachodniego i Środkowego, na Warmii i Mazurach, w dopływach Warty. Żyje w zimnych, dobrze natlenionych i dzikich rzekach – głównie górskich.

Pstrąg potokowy Pstrąg potokowy Pstrąg potokowy Pstrąg potokowy Pstrąg potokowy Pstrąg potokowy    


W Polsce pstrąg potokowy osiąga maksymalnie do 80 cm długości i 5 kg masy ciała. Kształt torpedowatypozwalający łatwo przemieszczać się w wartkim prądzie rzeki. Ubarwienie zmienne zależne od miejsca przebywania. Na ciele liczne czarne i czerwone kropki. Brzuch żółtobiały lub żółty. Młode osobniki mają duże, wyraźne niebieskoszare plamy na bokach. Dorosłe samce mają hakowato zagiętą ku górze szczękę dolną i dłuższą głowę niż samice.
Pstrąg potokowy jest typowym drapieżnikiem. Żywi się larwami owadów i skorupiakami, rybami i owadami. W maju chętnie zjada jętką majową, a w lipicu i sierpiniu głównie małe ryby jak: cierniki, głowacze, słonecznice, kozy itp. U  pstrąga powszechny jest również kanibalizm.
Tarło odbywa sie jesienią. Jednej samicy towarzyszy kilka samców. Samice składają ikrę do zagłębień wykopanych w żwirze pokrywającym dno.
W Polsce zagrożony z powodu niszczenia jego siedlisk poprzez zabudowę hydrotechniczną rzek górskich oraz dużą presję wędkarską i kłusownictwo.
W Polsce w wodach będących w użytkowaniu PZW obowiązują następujące regulacje dotyczące połowu pstrąga potokowego:
W Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San; w rzece San oraz jej dopływach.
okres ochronny: 1 września – 31 stycznia
wymiar ochronny: 25 cm
Pozostałe wody:
okres ochronny: 1 września – 31 grudnia
wymiar ochronny: 30 cm
Limit dziennego połowu: 3 sztuki (łącznie z amurem białym, boleniem, brzaną, lipieniem, karpiem, szczupakiem i sandaczem)
Pstrąg potokowy jest hodowany głównie w celu zarybiania rzek o charakterze górskim.

Należy docenic pracę wędkarzy, którzy odtwarzają w potokach zasoby ryb. Jednym z takich kół wędkarzy jest grono zapaleńców z Białego Dunajca, które co roku wpiszcza tysiące małych pstrągów. Podziękowania dla Franciszka Sikonia za zdjęcia

Pobieranie ikry Pobieranie ikry Zapładnianie mleczkiem Zapładnianie mleczkiem zapłodniona ikra zapłodniona ikra Zapłodniona ikra już w wodzie Zapłodniona ikra już w wodzie Ikra między kamieniami Ikra między kamieniami
Maluchy trafiły do potoku Maluchy trafiły do potoku Wypuszczane narybku Wypuszczane narybku Wypuszczane narybku Wypuszczane narybku Wypuszczane narybku Wypuszczane narybku Wypuszczane narybku Wypuszczane narybku