Przyjedź, Tatry czekają na Ciebie. Przyjedź, usiądź na kamieniu, poczuj magię tego miejsca - już zawsze będziesz tu wracał. :) 

Sichrawa karpacka (Pseudogaurotina excellens)

Opis gatunku
gatunek priorytetowy; stenotopowy gatunek chrząszcza, który do rozwoju wymaga przypuszczalnie podłoża wapiennego

Rozmieszczenie
Endemit karpacki. Aktualnie znane stanowiska sichrawy karpackiej znajdują się na Babiej Górze, w Paśmie Policy, Tatrach oraz w Beskidzie: Żywieckim i Sądeckim. Podawany był również z Pienin. Rozmieszczenie gatunku nie jest jeszcze wystarczająco dobrze rozpoznane, za wyjątkiem Babiej Góry pharmacymg.com. Gatunek jest przedmiotem ochrony w trzech obszarach Natura 2000: „Tatry”, „Babia Góra”, „Na Policy”.

Siedlisko
Sichrawa karpacka zasiedla lasy świerkowe i jodłowe oraz zarośla z dużym udziałem starych okazów suchodrzewów (Lonicera sp.). Preferuje miejsca prześwietlone. Na Babiej Górze większość stwierdzonych czynnych stanowisk gatunku zlokalizowana jest w górskich borach świerkowych i acidofilnej zachodniokarpackiej świerczynie górnoreglowej, stwierdzono też stanowiska w żyznej buczynie i w zaroślach kosodrzewiny.